proimages/DR01.jpg

學經歷

  • 美國波士頓大學牙醫博士DMD
  • 美國東北16州執照國家考試會及格
  • 美國波士頓執業醫師
  • 美國塔芙芝大學醫師(Tufts University)
  • 美國新英格蘭醫學中心醫師(New England Medical Center)